H.P.B.’den Seçme Makaleler


Bu kitap, Teozofi Cemiyeti’nin Hindistan’da çıkardığı The Theosophist, İngiltere’de çıkardığı Lucifer, ABD’de çıkardığı The Path isimli dergiler başta olmak üzere zamanın ünlü gazete ve dergilerinde Helena Petrovna Blavatsky tarafından yazılan seçme makalelerden oluşmaktadır. 

Ezoterik felsefe ve okültizm konularında bilgiler verdiği bu makalelerde H.P.B.; astroloji, simya, maji gibi konulardan bahsetmesinin yanı sıra insanlığın evrensel kardeşliği kavramını ve bunun gerçekleştirilmesi için yapılması gerekenleri de ayrıntılı bir şekilde anlatmaktadır.

“İnsanlık için gönüllü olarak yaşamak, onun için ölmekten daha zor, daha erdemli ve daha tanrısaldır.”