Gizli Öğreti – Kosmogenesis I – Helena Petrovna Blavatsky

      Bu eserin yazarı olan büyük filozof Helena Petrovna Blavatsky ya da kısaca H.P.B., 1831’de soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, 17 yaşında bütün unvanlarından, sahip olduğu bütün haklarından ve mal varlığından vazgeçip, bilgeliğin peşine düşmüştür. Yaptığı seyahatlerden birinde hocasıyla karşılaşmış, hocası ona bütün dünyadaki bilgeliği bir araya getirmek gibi, o zamanın şartlarında imkânsız olan bir görev vermiştir.

     O, 1800’lü yıllarda yaşayan bir kadın olarak; bütün dünyayı dolaşmış, daha önce hiç kimsenin gitmediği yerlere gitmiş, imkânsızı başarmıştır. Dünyanın dört bir yanına dağılmış olarak bulunan, bir araya getirdiği bilgeliği; yazdığı devasa miktarda eserle aktarmış, Teozofi Cemiyeti isimli bir felsefe okulu kurmuş, pek çok bilgelik öğrencisi yetiştirmiş, sayısız insanın kalbine dokunmuştur. O, öğrencilerinin onu tanımladığı şekliyle, ‘19. Yüzyılın Sfenksi’dir.

     En büyük eseri kabul edilen Gizli Öğreti, 1888 yılında Londra’da 2 cilt olarak basıldı. 1. Cilt Kozmogenesis (Evrenin Ortaya Çıkışı), 2. Cilt ise Anthropogenesis (İnsanın Ortaya Çıkışı) idi. Her cilt kendi içinde 3 bölümden oluşuyordu. 1. Bölümde Tibet’te korunan ve daha önce hiçbir Avrupalının görmesine izin verilmediği antik bir kitap olan Dzyan Kitabı’ndan tercümesi yapılan Stanzalar, 2. Bölümde Semboloji, 3. Bölümde ise ele alınan konuların modern bilimle karşılaştırılması bulunuyordu.

     Bu ciltlerden Anthropogenesis, Prometheus Yayınları’ndan iki kitap hâlinde basıldı. Elinizdeki kitap, Kozmogenesis cildinin birinci kitabıdır. İkinci kitap ise yayına hazırlanmaktadır. Bu kitaplardaki antik dillere ait olan terimlerin açıklamaları için Prometheus Yayınları’ndan çıkan ve yine H.P.B. tarafından kaleme alınan Teozofi Sözlüğü isimli eserden yararlanılabilir.

      Edison, Gandhi, Jung, Einstein gibi kişileri etkileyen Gizli Öğreti’nin, evrenin ortaya çıkışını ele alan bu cildinde H.P.B.; Tibet’te korunan Dzyan Kitabı’nda evrenin ortaya çıkışıyla ilgili olan Stanzaların açıklamalarını veriyor. Her şeyin kökeninin Mutlak Bir’e dayandığını, onun bu evrende çeşitli doğa yasalarıyla çalıştığını ve insan ruhunun çok uzun bir tekâmül sürecinde olduğunu anlatan bu eserin, evrenin ve insanın kökenlerini merak edenlere ilham vermesi dileğiyle…