Gizli Öğreti – Anthropogenesis I.Cilt – Helena Petrovna Blavatsky

     Hayatta bazı gizemler vardır, binlerce yıldır çözülemeyen… Bazı sırlar vardır, çözülmeyi bekleyen… Hayatı bir gizem olan bazı kişiler vardır, onlarla tanışmamızı bekleyen…   Bu kişilerden biri, aktardığı öğretiyle kendinden sonra gelen herkesi derinden etkilemiş olan Helena Petrovna Blavatsky, başka bir deyişle H.P.B.’dir.

     1831’de soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş, 17 yaşında bütün unvanlarından, sahip olduğu bütün haklarından ve mal varlığından vaz geçip, bilgeliğin peşine düşmüştür. Yaptığı seyahatlerden birinde hocasıyla karşılaşmış, hocası ona bütün dünyadaki bilgeliği bir araya getirmek gibi, o zamanın şartlarında imkânsız olan bir görev vermiştir.

     O, 1800’lü yıllarda yaşayan bir kadın olarak; bütün dünyayı dolaşmış, daha önce hiç kimsenin gitmediği yerlere gitmiş, imkânsızı başarmıştır. Dünyanın dört bir yanına dağılmış olarak bulunan, bir araya getirdiği bilgeliği; yazdığı devasa miktarda eserle aktarmış, Teozofi Cemiyeti isimli bir felsefe okulu kurmuş, pek çok bilgelik öğrencisi yetiştirmiş, sayısız insanın kalbine dokunmuştur.

    O, öğrencilerinin onu tanımladığı şekliyle, ‘19. Yüzyılın Sfenksi’dir.

     En büyük eseri kabul edilen Gizli Öğreti, 1888 yılında Londra’da 2 cilt olarak basıldı. I. cilt Kozmogenesis (Evrenin Ortaya Çıkışı), 2. Cilt ise Anthropogenesis (İnsanın Ortaya Çıkışı) idi. Her cilt kendi içinde 3 bölümden oluşuyordu. 1. Bölümde Tibet’te korunan ve daha önce hiçbir Avrupalının görmesine izin verilmediği antik bir kitap olan Dzyan Kitabı’ndan tercümesi yapılan Stanzalar, 2. Bölümde Semboloji, 3. Bölümde ise ele alınan konuların modern bilimle karşılaştırılması bulunuyordu.

     Aradan bir asırdan fazla zaman geçmesine rağmen, Gizli Öğreti hâlen basılmakta ve satılmaktadır.

     Edison, Gandhi, Jung, Einstein, Gizli Öğreti’den etkilenen birkaç kişiye örnektir. Londra’daki ilk baskıdan 131 yıl sonra, kendinden sonraki bütün bilim, sanat ve fikir akımlarını etkilemiş olan bu dev eseri Türk diline kavuşturmanın tarif edilemez mutluluğunu yaşıyoruz. Bu iki cilt, Prometheus Yayınları’ndan 4 kitap hâlinde çıkacak.

     H.P.B., Gizli Öğreti’nin her yüzyılda biraz daha fazla anlaşılacağını, onu destekleyen bilimsel keşifler olacağını yazmıştır. Her insanın içinde tanrısal bir yön bulunduğunu, bunun bütün insanları kardeş yaptığını belirtmiş; bütün mitolojilerin, inançların aynı kaynaktan geldiğini ve özünde bir olduğunu savunmuş ve bütün hayatını bu birliğin anlaşılması ve yaşanması uğrunda harcamıştır.