EDSÜ

Evrenin ve Dünyaların Sonsuzluğu Üzerine – Giordano Bruno

“Evren sonsuz bir büyüklüktedir ve sonsuz sayıda dünyayla doludur.”

“Tanrısallığı kendi dışımızda aramamak gerektiğini açıkça söylemeliyiz çünkü o bizim yanımızdadır daha doğrusu, bizim içimizin derinliklerindedir. O, bize bizden daha yakındır.”

“Sonsuzluğun mükemmelliğinin temsili sayısız varlıkla olur, sonlu sayıdaki varlıkla olmaz. Bu yüzden saklı tanrısal yüzün yansımasını, sayısız dünyada sayısız varlıktaki sonsuz imajda görmeliyiz.”