Akademia – Duygu Alkan Erdoğdu

Son iki bin beş yüz yıldır hem Doğu’yu hem Batı’yı etkilemiş bir filozoftur Platon. Kendi yaşadığı dönemde Atina’da kurduğu Akademia isimli okulunda pek çok öğrenci yetiştirmiş, felsefi eğitimin Batı’daki öncüsü olmuştur. 

Batı orta çağa girdiğinde, onun yazdıkları İslam dünyasına taşınmış, Arapçaya çevrilmiştir. Platon, Eflatun ismiyle bilinmiştir. İslam bilginleri onun eserlerini çalışmış ve parlak bir uygarlık kurmuşlardır. 

Haçlı seferleriyle bu Arapça eserler Avrupa’ya taşınmış, Avrupa dillerine çevrilmiş, Avrupa’ya Rönesans gelmiştir. 

Platon’un eserleri nerede çalışılsa oraya Rönesans gelmekte, orası aydınlanmaktadır. 

Bütün bunların Atina’da başladığı yer ise Avrupa’nın ilk eğitim ve araştırma merkezi olan Akademia’dır… 

“Eğitim, ruhu karanlıktan aydınlığa çevirmektir. Bizim gerçek felsefe dediğimiz şey, budur.” 

Platon