“Bu eser, Helena Petrovna Blavatsky’nin hayatı boyunca yazdığı pek çok kitapta ve makalede geçen Sanskrit, Mısır, Kalde, Pers,
İskandinav, İbranice, Grekçe ve Latince gibi antik dillere ait olan kelimelerin açıklamalarını içerir.”